Trenutek...
Festival Kamrica 2018

Zanimivosti, pogosta vprašanja in povezave

Festival KAMRICA je kulturno-družabna prireditev, namenjena ohranjanju slovenskega narodnega, ljudskega, kulturnega in zgodovinskega izročila. 

Je prireditev, na kateri igramo, prepevamo in spoznavamo slovensko narodno pesem v vsej svoji lepoti.

Je družabni dogodek, na katerem lahko poslušamo in zapojemo slovenske narodne pesmi, ki jih že dolgo nismo slišali.

S Festivalom KAMRICA želimo spodbuditi zanimanje, ohranjanje in razvoj slovenskih narodnih pesmi iz bogate zakladnice 8.686 besedil, ki jih je zbral dr. Karel Štrekelj.

V petek, 8. junija 2018 bodo slovenske narodne pesmi zazvenele v različnih krajih po Sloveniji - od Primorske do Prlekije, od Koroške do Dolenjske....  Ob 20.06 bomo vsi skupaj zaigrali in zapeli pesem Odpiraj dekle kamrico.

 

Več o festivalu, ciljih in pomenu

Primož Trubar, protestantski duhovnik in prevajalec

Rodil se je 8. junija 1508 na Rašici pri Velikih Laščah - kraja in datuma rojstva se ne da zagotovo določiti, ker krstnih matičnih knjig takrat še niso poznali; uporabljali pa so tudi staro koledarsko štetje.

Leta 1548 je Trubar začel snovati in uresničevati zamisli za seznanjanje Slovencev z verskimi vsebinami s pomočjo tiska. To je omogočilo razvoj slovenske književnosti. Začel je s prvo knjigo Katekizem (lat. Catechismus), še v istem letu pa je pripravil tudi kratki Abecednik ( polni naslov Abecednik in mali katekizem v slovenskem jeziku )

Dan Primoža Trubarja je slovenski državni praznik, ki se ga praznuje 8. junija.

Praznik je namenjen obeležitvi osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in hkrati najpomembnejše osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda.

Več na Wikipedija, prosta enciklopedija

Stanko Vraz, slovensko-hrvaški pesnik in eden od pomembnih pripadnikov ilirskega gibanja, se je rodil 30. junija 1810 v Cerovcu na Štajerskem.

Bil je pesnik, pripovednik, zbiralec ljudskih pesmi, književni kritik, potopisec, prevajalec in pisec člankov o jeziku in narodnih običajih.

Prve verze je pesnil že v 3. in 4. letniku gimnazije. V tem obdobju in še v prvem letniku filozofije jih je pisal v štajerskem narečju in v dajnčici (pravopis, ki ga je sestavil Peter Dajnko).

Sprva je pisal v slovenščini, vendar ni imel možnosti za objavljanje svojih literarnih prispevkov, zato je ostalo do leta 1952 njegovo literarno delo v rokopisih.

V svojem delu je združeval evropske literarne vplive in vplive ljudskega slovstva. Zgledoval se je tudi po Francetu Prešernu. Pisal je pesmi in prozo, prevajal iz evropske literature in zbiral ljudske pesmi.

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Karel Štrekelj se je rodil 24. februarja 1859 na Gorjanskem pri Komnu na Krasu. 

Leta 1886 je Karel Štrekelj ponudil Slovenski matici, da bi zanjo za tisk pripravil zbirko ljudskih pesmi, ki naj bi po njegovem mnenju obsegala približno 800 strani. Črpal naj bi iz zapuščine Stanka Vraza, skupaj s tistimi ljudskimi pesmimi, ki so že bile v arhivu Slovenske matice in tistimi, ki bi jih s pomočjo sodelavcev zbral na slovenskem podeželju. Slovenska matica je kljub sklepu njenega odbora zavlačevala z oddajo svojega gradiva Štreklju, zato je ta 16. septembra 1887 poslal Franu Levcu, takratnemu uredniku Ljubljanskega zvona Prošnjo za národno blago.

Štrekelj je pesmi razvrstil v motivne razdelke; vsako pesem je označil s številko. V štirih knjigah je tako objavil 8686 pesmi in 1944 »dodatkov« z začetnimi verzi ali kiticami, ki jih avtor ni imel za prave ljudske pesmi. Pod vsako pesmijo je v oklepaju navedel kraj zapisa, v podčrtni opombi pa še ime zapisovalca, kraj, včasih tudi čas, tiskani ali rokopisni vir in razlike v besedilu neobjavljenih različic.

Več o dr. Karlu Štreklju tudi na spletni strani RTV SLO

Prvi Festival Kamrica se je odvil na dan Primoža Trubarja, 8. junija 2017, v Centru Zavirje na Razkrižju, v sodelovanju z Občino Razkrižje in Turistično narodopisnim društvom Razkrižje.

Na festivalu je več kot 100 nastopajočih zaplesalo, zaigralo in zapelo Slovenske narodne pesmi v različnih glasbenih izvedbah - od zabavne, do narodno-zabavne in etno-rock stila.

Več na www.2017.kamrica.si 

Spletni portal Slovenskih narodnih pesmi, ki so jih naši očetje, mamice, stare mame in stari očetje ob večerih kar tako, ali pa ob raznih priložnostih prepevali, se veselili in zraven tudi kakšen kozarček spili.

Zakaj bi pozabili od kod smo prišli, kdo smo in kaj smo? Skupaj zapojmo in vsem povejmo: SLOVENEC SEM...

Obiščite www.narodne-pesmi.si

Knjiga – pesmarica Odpri mi kamrico je prva in edina slovenska knjižna pesmarica, s katero lahko melodije tudi poslušate in zraven zapojete.

Pesmarica vsebuje 50 izbranih besedil Slovenskih narodnih pesmi, 50 melodij, ki jih lahko poslušate in 50 notnih zapisov.

Za poslušanje melodije potrebujemo povezavo z Internetom in z vpisom ustrezne QR kode lahko melodijo takoj poslušamo.

Pesmarica Odpri mi kamrico

S pomočjo unikatne kode je omogočen neposreden dostop do vsake pesmi. QR kodo lahko z vašo mobilno napravo tudi skenirate in melodija vam bo takoj dostopna.

Obiščite www.pesmarica.si 

Spletni portal www.besedilo.si je namenjen vsem ljubiteljem slovenske glasbe, da se lahko (še bolj) povežejo z »glasbeno besedo«, saj ta predstavlja zelo velik del pesmi kot celote, čeprav se večina tega ne zaveda.

Namen spletnega portala je tudi spoznavanje avtorjev ustvarjenih del, saj nanje vse prevečkrat pozabljamo.

Avtor in urednik Matej Trstenjak iskreno želi, da namen portala “začutijo” tako ustvarjalci in izvajalci glasbe, kot poslušalci in vsi ljubitelji glasbe.

Obiščite www.besedilo.si 

Spletni portal, namenjen narodno-zabavni glasbi.

Aktualne in zanimive informacije o dogajanju na narodno-zabavni sceni, harmonikarski kotiček, dogodki in prireditve, folklora in ljudska glasba

Obiščite www.narodnjak.si 

 

Revija muzika je ena in edina !

Je edina mesečna revija, ki združuje popularno kulturo s slovenskim izročilom, glasbo, petjem, hrano in trendi.

Obiščite spletno stran www.revija-muzika.si

 

Ustanovljen za raziskovalne, razvojne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti na področju informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, integracije in povezovanja strokovnjakov z različnih znanstvenih, umetnostnih in izobraževalnih področij ter razvoj in podporo znanstveno raziskovalnega dela, novih tehnologij in postopkov ter za razvoj in promocijo podeželja z vsemi svojimi značilnostmi.

Zavod Inter-m je organizator 1. Festivala KAMRICA, ki se je odvil 8. junija 2017 v Centru Zavirje na Razkrižju.

Več o Zavodu Inter-m na www.inter-m.si 

Na področju novih tehnologij in s spletnimi storitvami nudi široko podporo spletnemu portalu Slovenskih narodnih pesmi in Festivalu KAMRICA.

V podjetju Interplanet d.o.o. je bila tudi v celoti oblikovana in pripravljena pesmarica Odpri mi kamrico.

Več o podjetju na njihovi spletni strani www.interplanet.si 

Imate vprašanje ? Sporočite nam →

Organizatorji

Priporočamo

Za sodelovanje, podporo in objave se zahvaljujemo in priporočamo

Medijska podpora in objave

Za sodelovanje in podporo se zahvaljujemo

Organizacijski odbor
kontakt

Inter-m, Zavod za raziskovanje

Melinci 43/a
9231 Beltinci

Telefon: 02 54 22 330

Fax: 041 896 012

GSM: 068 135 524

Delovni čas: 08.00 - 17.00

Kontakt
za medije

Tamara Duh, 068 135 524

E-pošta: festival@kamrica.si 


Avtorske pravice

"Festival KAMRICA" je zaščitena blagovna znamka Zavoda Inter-m in Interplanet d.o.o., reg. št. 201671544, Urad RS za intelektualno lastnino, maj 2017